Planer och dokument

Läroplan
När ditt barn blir sjukt
Riktlinjer för hållbar mat
Handlingsplan för drogfri skola
Tobakspolicy
Verksamhetsplan för Soldalens förskola 2018/2019
Plan mot diskriminering och kränkande behandling

ETC
ETC

Publicerad 2017-06-15, Uppdaterad 2018-10-01