Föräldrasamverkan

Vi har ett föräldraråd där representanter från vårdnadshavare, förskolechef och pedagoger träffas. Har du barn på Svarte förskola och vill du vara med i föräldrarådet är du varmt välkommen att ta kontakt med oss. 

 

Publicerad 2017-06-15, Uppdaterad 2019-05-16