Interkommunalt

Kommunen ska ta emot ett barn från en annan kommun om vårdnadshavarna önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. Bedömningen av om särskilda skäl finns bör göras med utgångspunkt från barnets perspektiv.

Barnet placeras enligt bortakommunens regler och föreskrifter.

Publicerad 2011-06-27, Uppdaterad 2019-02-11