Kontakt

Kontaktuppgifter för förskolorna i Ystads kommun

Kommunala förskolor

Stefan Ahlbeck

Stefan Ahlbeck

T.f. Förvaltningschef
Helena Kindh

Helena Kindh

Skolchef
Förskola/Grundskola
Dennis Hjelmström

Dennis Hjelmström

Skolchef
Förskola/Grundskola
Maria Annellsson

Maria Annellsson

Rektor
Marielunds förskola
Martina Nebrelius

Martina Nebrelius

Rektor
Erici förskola/Soldalens förskola
Katarina Sandell Lärka

Katarina Sandell Lärka

Rektor
Backa förskola/Nattugglan/Pedagogisk omsorg
Lena Larsson

Lena Larsson

Rektor
Kosmos förskola/Abrahamslunds förskola
Marianne Johansson

Marianne Johansson

Rektor
Parkens förskola/Glemmingebro förskola
Krister Mossberg

Krister Mossberg

Rektor
Nybrostrands förskola/Löderups förskola
Sanne Björklund

Sanne Björklund

Rektor
Svarte förskola
Maida Micheletti

Maida Micheletti

Rektor
Hedeskoga förskola/Sövestad förskola
Administrativa handläggare

Administrativa handläggare

Lisbeth Lembke/Miryam Bäckström/Ann Selfvén/Maria Wendel
Publicerad 2016-05-19, Uppdaterad 2019-07-31