Änga/Västervångskolan-gammal

Kunskap, vänlighet och integritet

Detta är vår gamla sajt! Gå till vår nya hemsida

I vår skola skall alla elever få möjligheter och chanser att utvecklas så långt det är möjligt både kunskapsmässigt, socialt och personligt.

Änga/Västervångskolan skall vara en arbetsplats, för både elever och personal, där vi respekterar varandra och värnar bra relationer.

Vi skall ha en arbetsmiljö som är trygg, trivsam och utmanande, där lärandet är viktigt, på olika sätt, både i och utanför skolan. I vår skola skall alla få en chans!

Änga/Västervångskolan är en utvald Övningsskola som samverkar med Lärarutbildningen på Malmö Högskola.  

Änga/Västervångskolan

Publicerad 2016-01-14, Uppdaterad 2019-05-15

Kontakt

Änga/Västervångskolan
Palme Lydersgatan 33
271 50 Ystad


Rektor
Eva Månsson
0411-57 70 90
eva.mansson@ystad.se

Bitr. Rektor
Johan Larsson
0411-57 79 81
johan.larsson@ystad.se


Elevstödssamordnare
Maria Lundin
0411-57 7618
maria.lundin@ystad.se

Expeditionen
Susanne Jönsson
0411- 57 75 16
susanne.a.jonsson@ystad.se


Antal elever: 617 st i F - 9 

Personal 

Frånvaroanmälan: 
0411- 57 74 92
Talsvar: 010 - 888 70 50

Blanketter

Ansökan/Anmälan om skolgång (F-9)

Ansökan ledighet elev

Karta