SchoolTube

“SchoolTube” fokuserar på olika typer av medier som exempelvis radio, tidningar, bloggar, poddar och YouTube. Du kommer att fördjupa dina kunskaper inom ämnena SO och svenska. Om intresse finns har du även möjlighet att arbeta på engelska med exempelvis bloggar, poddar eller tutorials.

Du kommer att få lära dig hur olika medier fungerar samt själv producera efter intresse. Förhoppningsvis kan vi även samarbeta med lokala aktörer som Radio Active, YA m.fl.

Exempel på aktiviteter du kan arbeta med under läsåret:

  • Skoltidning som bevakar nyheter, sport och nöje i skolan och närområdet. “Dina mest lokala nyheter”
  • Podcasts som spelas i elevcafét under kommande vecka.
  • Studiebesök i verkliga arbetsmiljöer
  • Skapa din egen blogg utifrån ditt intresseområde. Hur ska du uttrycka dig för att fånga dina läsare samt få dem att komma tillbaks?
  • Tutorials eller film på YouTube.

Ansvariga lärare är : Johanna Elmes Axelsson, Johanna Ekdahl och Paula Stråhed. 

Publicerad 2016-03-01