Trygghetsteam

Trygghets- och Barn gör rätt - teamet som består av vår fackliga säkerhetsanvariga, läs-och skrivpedagogen, specialläraren, en klasslärare åk 1-3, 4-6 och en förskoleklasslärare, kurator, skolsköterska och rektor. Vi träffas 1 ggr per vecka.  Vi går då igenom vilka elever som vi behöver hålla CPS samtal med, med vilka vi ska göra ALSUP eller träffa för samtal kring trivsel, trygghet i t.ex. supportgrupper. Tiden är så anpassad att vi under första halva timmen ser över våra uppdrag kring vad som behöver göras och därefter fördelar vi uppdragen och gör. Vi hjälps åt med att gå in i klasserna, hålla undervisning så lärarna får hålla samtal eller så kan vi hålla samtal. Helt enligt vem som har lämpligaste relationerna med barnen.
 
Vi kallar snabbt till elevvårdskonferenser för att erbjuda allt vi kan för just de behov som finns

 

Barn gör rätt om de kan:

Publicerad 2018-02-02, Uppdaterad 2018-12-06