Trygghetsteam

Trygghets- och Barn gör rätt-teamet består av vår fackliga säkerhetsanvariga, läs-och skrivpedagogen, specialläraren, en klasslärare åk 1-3, 4-6 och en förskoleklasslärare, kurator, skolsköterska och rektor. Vi träffas 1 gång per vecka.  Vi går då igenom vilka elever som vi behöver hålla CPS-samtal med, med vilka vi ska göra ALSUP eller träffa för samtal kring trivsel, trygghet i t.ex. supportgrupper. Tiden är så anpassad att vi under första halvtimmen ser över våra uppdrag kring vad som behöver göras och därefter fördelar uppdragen och agerar. Vi hjälps åt med att gå in i klasserna, hålla undervisning så lärarna får hålla samtal eller så kan vi hålla samtal. Helt enligt vem som har lämpligaste relationerna med barnen.


Vi kallar snabbt till elevvårdskonferenser för att erbjuda allt vi kan för just de behov som finns.

 

Barn gör rätt om de kan

Publicerad 2018-02-02, Uppdaterad 2019-05-17