Elevråd

Elevrådets mål är en bättre, roligare och mer demokratisk skola. Elevrådet finns till för att skolans elever skall få ett större inflytande.

Blekeskolans elevråd ledamöter från förskoleklass till år 6.
Vid elevrådets sammanträden deltager en lärarrepresentant och rektor.

Mötestider

Elevrådet sammanträder var fjärde vecka.
En gång per termin har vi matråd tillsammans med representanter från kostenheten.

Vad gör elevrådet?

Elevrådet diskuterar frågor som tagits upp i klassråden t ex elevernas arbetsmiljö, behov av nytt lekmaterial, skolans trivselregler och förslag på förbättringar på skolan.

Vem gör vad i ett elevråd?

Ordförande: Vald elev som ska leda elevrådet. Ansvarig för att mötet behandlar de frågor som ingår i dagordningen.

Vice ordförande: Ersätter ordinarie ordförande vid frånvaro.

Sekreterare: Skriver protokoll som sedan delas ut till samtliga klasser och till all personal.

Vice sekreterare: Ersätter ordinarie sekreterare vid frånvaro.

Ledamöter: Elever som har beslutsrätt (får vara med och bestämma) i elevrådet.
Fungerar som en informationskanalmellan klass och elevråd.

 

 

Publicerad 2012-09-25, Uppdaterad 2014-04-14