Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. (Lgr 11, kap 2.)

Föräldraföreningen samarbetar med skolans personal för att ge barnen de bästa förutsättningarna för att söka kunskap, lära och utvecklas både socialt och känslomässigt.

Föräldrars kompetens ses som en resurs och tillvaratas för att göra skolan ännu bättre.

Föräldrar och personal har utarbetat ordningsregler, som vi gemensamt strävar att leva efter.

 

Publicerad 2013-08-15, Uppdaterad 2014-04-04