Om skolan

På Östra skolan bedrivs förskoleklass, åk 1-3 samt fritidshem. På Blekeskolan finns åk 4-6 samt fritids för årskurserna 3-6.

Bleke och Östra ligger i Ystad med närhet till bibliotek, museer, kommunikationer, strand och skog.

På Östra finns 7 elevgrupper från förskoleklass till år 3. Antalet elever är ca 145.

På Blekeskolan finns 5 klasser uppdelade i åk 4, 5 och 6.

Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar och är öppet mellan kl. 06:15 - 18:15.

De sociala kompetenserna anser vi vara mycket viktiga för alla på skolan. Därför arbetar vi medvetet med att stärka gemenskapen och tryggheten på skolan.

De yngre eleverna har regelbundna utedagar då man inte bara studerar naturen. Under dessa dagar integreras alla ämnen i verksamheten, matematik såväl som språket och inte minst det sociala sampelet i lek och rörelse.

 

Publicerad 2013-08-15, Uppdaterad 2018-11-12