Skolans arbetssätt

I stor utsträckning arbetar förskollärare, lärare och fritidspedagoger i arbetslag vilket ökar skolans möjligheter att tillvarata barnens behov och intressen.

Vi arbetar parallellt med teoretiska och praktiska moment för att stödja inlärningen och få eleverna att känna lust och glädje.

Fokusområden läsåret 2017-2018 är att implementera digitalisering hos pedagoger och elever, arbeta med Grön flagg, gemensamt förhållningssätt samt trygghet och studiero.

Bleke och Östra ligger centralt och vi har nära till muséer och bibliotek. Denna närhet är en stor fördel som vi kan använda oss av som en del i vårt pedagogiska arbete.

Gångavstånd till skog och mark, hav och strand gör naturen till en viktig del i undervisningen. Vi nyttjar naturskolan Marietorp.

 

 

Publicerad 2013-08-15, Uppdaterad 2019-02-13