Skolans mål

 

Varje enskilt barns förutsättningar, erfarenhet och förmåga ligger till grund för planering av verksamheten.

Barnen skall känna trygghet, lust och glädje i att utveckla sina kunskaper och färdigheter.

Vi vill göra eleverna medvetna om det kulturella arvet, genom att till exempel göra museibesök till en naturlig del i undervisningen.

Vi vill få miljötänkande att bli en självklar del av livet, så vi arbetar med hållbar utveckling.

Publicerad 2013-08-15, Uppdaterad 2019-02-13