Fritidsavdelningar

På fritids har vi fyra avdelningar.

Förskoleklassen går på avdelning Kompassen.

Åk 1 har sin egen fritidsavdelning precis som åk 2.

På Skutan går våra elever i åk 3 och uppåt.

Öppning och stängning sker gemensamt mellan alla avdelningar.

Fritids har öppet mellan kl 6-18.

Publicerad 2022-06-14, Uppdaterad 2024-01-22