Säker skolväg

Hur tar du dig lättast till och från Källan? Var parkerar du med cykel? Finns det av- och påstigningsplatser runt Källan?

Här laddar du ner informationsmaterial kring Säker skolväg för Källan. 

För samma informtaion i form av en interaktiv karta - klicka på kartan nedanför.

 

Publicerad 2020-11-19, Uppdaterad 2020-11-24