Säker skolväg

Här har vi samlat information som hjälper dig och ditt barn att ta er till och från Källan på ett trafiksäkert sätt. Det bästa alternativet är att gå eller cykla. Det är bra både för barnets hälsa och inlärning, miljön och minskar dessutom biltrafiken kring skolan. Yngre barn behöver gå eller cykla med en vuxen för att lära sig trafikmiljön. När barnet har förmågan att klara av trafikmiljön mellan hemmet och Källan kan barnet gå eller cykla själv. 

Gå och cykla

Kring Källan finns många gång- och cykelvägar som gör det tryggt och säkert att gå eller cykla till förskolan och skolan, se kartan nedan. Både längs Disponentgatan, Industrigatan och mellan Industrigatan och Disponentgatan finns gång- och cykelvägar liksom längs Fridhems gatan och Surbrunnsvägen.

Korsa gatan på säkra platser

På gatorna runt Källan finns flera övergångsställen i kombination med gupp. Där är det extra säkert och tryggt att korsa gatan.

Cykelparkering

Vid gång- och cykelvägen som går mellan Industrigatan och Disponentgatan finns en stor cykelparkering som rekommenderas till barnen eftersom den ligger avskilt från trafiken. Där finns även plats för lådcyklar och cykelkärror. Det finns även några andra mindre cykelparkeringar kring Källan som kan användas av föräldrar och personal.

Åka buss

Det finns flera hållplatser i närheten av Källan där både regionbussar och stadsbussar stannar.

Hämta och lämna med bil

Källan omgärdas av Disponentgatan, Industrigatan och Fridhemsgatan. Tänk på att Disponentgatan är enkelriktad från väster till öster. Generellt gäller 40 km/tim på gator i Ystad, men utanför skolor gäller 30 km/tim måndag–fredag klockan 07–17. På Disponentgatan och på Fridhemsgatan mellan Herrestadsgatan och Industrigatan gäller därför 30 km/tim under dessa tider.

Av- och påstigning

Om du vill lämna ditt barn i skolan med bil, utan att gå med in, går det bra att stanna på Fridhemsgatan. Vi rekommenderar att du stannar på skolans sida av vägen så att barnet inte korsar Fridhemsgatan. Det är inte tillåtet att parkera på Fridhemsgatan utanför skolan eftersom den är huvudled. På Industrigatan är det tillåtet att stanna på södra sidan. På norra sidan är det förbjudet att både stanna och parkera.

Parkering kort tid

Ska du lämna eller hämta på Källan går det bra att parkera på Disponentgatan, där är det tillåtet att parkera i 30 minuter. Det går även bra att parkera vid Ystad Arena/Ungdomens hus, där det är avgiftsfritt fram till klockan 09 på morgonen. Kl. 9–21 är det avgift som enkelt betalas med mobilen.

Parkering lång tid

Behöver du parkera en längre tid går det bra att parkera vid Ystad Arena/Ungdomens hus, där det är avgift alla dagar klockan 09–21.

Denna information finns också i en broschyr     som du kan skriva ut.

Publicerad 2022-11-19, Uppdaterad 2023-07-04