RSS

Källans blogg


Press

Publicerad: 2019-02-18 12:50

Efter workshopen kring konstnärlig utsmyckning publicerade Ystads Allehanda en trevlig artikel!

Elever i tidningen


Workshop(2)

Publicerad: 2019-02-14 08:04

Elever från Östra skolan och Blekeskolan, från förskoleklass till årskurs 6, träffade konstnären och konstpedagogen Jasmine Cederqvist för att "workshopa" kring Källans konstnärliga utsmyckning. Det är 2,5 miljoner kronor som ska användas för en vattenlek på skolgården och något välkomnande konstverk i Navet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna har på skolorna fått titta på ritningarna och försökt tänka ut vad som skulle vara kul och fint att använda pengarna till. Båda skolornas elevrådsrepresentanter, 14 stycken, var igår sedan med på workshopen och arbetade praktiskt och kreativt med sina tankar och ideér. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Först fick vi alla en jättebra historisk tillbakablick på hur namnet Källan har kommit till. Jasmine berättade om Surbrunnskällan, vad en källa kan vara och hur det kan bli fint att även knyta an till skolans närhet till havet. Temat vatten, blir på så sätt naturligt! 

Eleverna fick sen släppa loss sin kreativitet och skaparglädje. De fick skapa i lera, rita och klistra på färgglad plast på vågformade aluminiumbitar. Dessa bitar kan sedan sättas samman till stora konstverk som kan bli som ett eget "handavtryck" för varje elev. Alla plattor blir helt unika, precis som alla elever, och de kan alltid hitta sin platta som en del av hela konstverket. Denna teknik är inspirerad av den franske konstnären Henri Matisse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan bli hur fint som helst med 350 delar som tillsammans bildar en vacker, färgglad och välkomnande helhet i det jättestora rummet Navet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer med spänning följa konstnärens arbete och se hur elevernas tankar och ideér kommer att inspirera hen! 


Uppdatering

Publicerad: 2019-01-31 12:29

Hoppas det är bra med er, Källankompisar. Det var ett tag sedan det kom en uppdatering från vår sida, men det betyder såklart inte att processen kring Källan står stilla!

Det händer saker hela tiden, just nu mest på byggsidan. Idag publicerades en artikel kring Källan i Ystads Allehanda (se nedan) som beskriver att bygget av Källan faktiskt har börjat på allvar. Rivning och sanering av marken är klar och nu görs markarbete för att förbereda för gjutning. Som planerna ser ut nu kan vi förhoppningsvis börja gjuta redan nu i februari.

Det är historiska saker vi gör i Källanprojektet, faktiskt hela tiden. Mycket för att saker görs för första gången. För cirka två veckor sedan träffades "1%-gruppen" för sitt allra första möte. 1%-gruppen har ännu inget formellt namn, men som ni kanske minns utifrån detta inlägg har gruppen som övergripande uppgift att jobba fram en plan för hur den konstnärliga gestaltningen ska se ut på Källan.  Under mötet diskuterades bland annat de områden på Källan där vi vill ha konstnärlig gestaltning och vilken inriktning den ska ha. (1% kommer ifrån att 1% av av kommunens investering för ny- och ombyggnationer ska öronmärkas för konst.)

Inriktning och område har projektgruppen för Källan diskuterat tidigare och det förslag som vi fortsätter med är området utomhus där det är planerat vattenlek och i Navet (gradängen, väggar på musikrummet, luftrummet ovan gradängen och räcket på andra våningen). Vid vattenleken skulle uppdraget till konstnären kunna innehålla ord som att konstverket ska locka till aktivitet, vara i samspel med naturen, upplevas som livgivande, fungera året runt, och gärna också innehålla ljus i samspel med vattnet (som ju också kan bli is).

I Navet kan orden kanske vara att man ska känna sig trygg, omfamnad, välkomnad och bli inspirerad att möta dagen och möta de andra på Källan. Visst låter det fantastiskt?!

Delar av 1% gruppen fortsatte arbeta vidare med att ta fram mer detaljerade beskrivningar och att ta fram en tidplan för detta. Tanken är att det ska finnas skissförslag att tycka till om i augusti/september. Beslut om vinnande förslag tas av Kulturchefen.

Under mötet diskuterades också hur vi ska göra för att engagera barn och elever i detta. Barnets bästa, ni vet! Delaktigheten är så viktig. En tanke var en typ av workshop i februari kring de givna områdena. Kanske skulle eleverna och barnen kunna få diskutera utifrån följande frågor:

Vad vill man kunna göra vid en vattenlek? Vad blir man utmanad av? Vill man kunna använda i lektionssyfte? Vad är roligt? Hur skulle konstnärlig gestaltning vid Navet kunna hjälpa att skapa trygghet? Vad är en trygg miljö?


Redan imorgon träffas Källangruppen igen, och då handlar den stora punkten om att spika redskap och växter i utemiljön. 

På återseende!

/Projektgruppen