RSS

Källans blogg


Uppdatering

Publicerad: 2019-01-31 12:29

Hoppas det är bra med er, Källankompisar. Det var ett tag sedan det kom en uppdatering från vår sida, men det betyder såklart inte att processen kring Källan står stilla!

Det händer saker hela tiden, just nu mest på byggsidan. Idag publicerades en artikel kring Källan i Ystads Allehanda (se nedan) som beskriver att bygget av Källan faktiskt har börjat på allvar. Rivning och sanering av marken är klar och nu görs markarbete för att förbereda för gjutning. Som planerna ser ut nu kan vi förhoppningsvis börja gjuta redan nu i februari.

Det är historiska saker vi gör i Källanprojektet, faktiskt hela tiden. Mycket för att saker görs för första gången. För cirka två veckor sedan träffades "1%-gruppen" för sitt allra första möte. 1%-gruppen har ännu inget formellt namn, men som ni kanske minns utifrån detta inlägg har gruppen som övergripande uppgift att jobba fram en plan för hur den konstnärliga gestaltningen ska se ut på Källan.  Under mötet diskuterades bland annat de områden på Källan där vi vill ha konstnärlig gestaltning och vilken inriktning den ska ha. (1% kommer ifrån att 1% av av kommunens investering för ny- och ombyggnationer ska öronmärkas för konst.)

Inriktning och område har projektgruppen för Källan diskuterat tidigare och det förslag som vi fortsätter med är området utomhus där det är planerat vattenlek och i Navet (gradängen, väggar på musikrummet, luftrummet ovan gradängen och räcket på andra våningen). Vid vattenleken skulle uppdraget till konstnären kunna innehålla ord som att konstverket ska locka till aktivitet, vara i samspel med naturen, upplevas som livgivande, fungera året runt, och gärna också innehålla ljus i samspel med vattnet (som ju också kan bli is).

I Navet kan orden kanske vara att man ska känna sig trygg, omfamnad, välkomnad och bli inspirerad att möta dagen och möta de andra på Källan. Visst låter det fantastiskt?!

Delar av 1% gruppen fortsatte arbeta vidare med att ta fram mer detaljerade beskrivningar och att ta fram en tidplan för detta. Tanken är att det ska finnas skissförslag att tycka till om i augusti/september. Beslut om vinnande förslag tas av Kulturchefen.

Under mötet diskuterades också hur vi ska göra för att engagera barn och elever i detta. Barnets bästa, ni vet! Delaktigheten är så viktig. En tanke var en typ av workshop i februari kring de givna områdena. Kanske skulle eleverna och barnen kunna få diskutera utifrån följande frågor:

Vad vill man kunna göra vid en vattenlek? Vad blir man utmanad av? Vill man kunna använda i lektionssyfte? Vad är roligt? Hur skulle konstnärlig gestaltning vid Navet kunna hjälpa att skapa trygghet? Vad är en trygg miljö?


Redan imorgon träffas Källangruppen igen, och då handlar den stora punkten om att spika redskap och växter i utemiljön. 

På återseende!

/Projektgruppen

 

 


Att nå ett mål

Publicerad: 2018-12-12 11:40

Ystad 20181211


Att jobba med stora byggprojekt är lite som att cykla Tour de France i tre till fyra år i sträck; det består av många och varierade etapper. Vissa etapper varar i månader och andra i bara ett par minuter. Det som krävs är ett bra team man litar på, med en bred och varierad kompetens, för att orka eller överhuvudtaget klara av att ta sig förbi alla de svårigheter och hinder som kommer i ens väg. Ingen kan allt men i ett bra team får alla bidra med det man är bäst på och tillsammans blir 1 + 1 mer än 2!

Just idag har vi gått i mål efter en flera månader lång ”bergsetapp” med branta stigningar och hiskeliga utförsåkning i maxfart! Vi i projektet har sedan i maj jobbat med att ta fram en system- och bygglovshandling. Lite grovt sammanfattat är det de ritningar och handlingar vi lämnade in till Stadsbyggnadskontoret första veckan i oktober tillsammans med vår bygglovsansökan. Sedan har de stötts och blötts, skickats på remiss, frågor besvarats, handlingar kompletterats och idag är dagen då vi gick i mål på denna etapp. I eftermiddags så fattade Myndighetsnämnden beslut om att bevilja Källan bygglov!

Över 60 personer har under denna period aktivt jobbat med detta projekt som expert/konsult/ entreprenör/beställare/verksamhet eller utförare/granskare. Ytterligare lika många har varit med och bidragit med information eller input i stort och smått. Oavsett vilken roll vi har, har vi tillsammans skapat och gjort tanken om den nya förskolan och skolan i Ystad till något verkligt som nu finns på en ritning, en beskrivning och en bild och som snart kommer att finnas i fysisk form. Vilket racingteam!

För att orka hela loppet fram till 2020 så stannar jag upp just idag och firar att ett delmål har nåtts och vilket mål sedan. Att få vara nöjd med både produkten och processen som ledde fram till den, att känna att vi gjorde det absolut bästa vi kunde med de förutsättnings som getts oss; det känns bra! Heja Källan och heja oss!

/Ann-Sofi Eriksson, byggprojektledare, 

3D-bild från Horizon


Uppdatering(2)

Publicerad: 2018-11-12 13:56

I onsdags tog KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott) glädjande nog beslut om igångsättning för Källan. Ett fantastiskt besked och nu fortsätter arbetet. KSAU fick också information om att Källan inte kommer att vara inflyttningsklar till höstterminen 2020. Detta beror på att rivning och sanering har tagit längre tid än vad vi först beräknade. Det visade sig att marken under den före detta fabriksbyggnaden innehöll torv, vilket inte går att bygga på. Som det ser ut nu kan Källan bli klar i 1 november 2020 och inflyttningsklar till vårterminsstart 2021.


I byggprocessen kommer närmast tecknande av avtal med Skanska och förhoppningsvis också ett beviljat bygglov innan året är slut.
Vi har en plan och förhoppning om att kunna sätta igång byggandet under tidig vår 2019.
Parallellt med detta arbetas det med massor av detaljer kring material, funktioner, tillgänglighet…

För verksamheten fortsätter arbetet med att gå från 3 enheter till 1. Det är gemensam APT idag (måndag 12/11) där man fortsätter arbeta kring den pedagogiska riktningen.

En annan viktig fråga är möblering på Källan och hur vi bäst gör för att skapa bästa möjliga lärmiljö. Vi jobbar också vidare med att få till alla flöden i huset.

Det kan vara hur morgonomsorgen ser ut, hur man tar sig till matsal, hur man använder de olika rummen på bästa sätt…

 

Alltså; mycket arbete kvarstår och vi passar ändå på att jubla en stund och firar att vi nu har ett klart och tydlig JA till Källan och att det går från idé till verklighet.

/Stefan Ahlbeck, projektledare KoU


Uppdatering(3)

Publicerad: 2018-10-16 15:34


Uppdatering av läget

Publicerad: 2018-06-29 16:42

Arbetet med Källan pågår fortlöpande. Vad har hänt den senaste veckan?