Öppet hus på fritids

Publicerad: 2015-10-30 10:34

Öppet hus

Tid att prata

Tack för en trevlig eftermiddag vid Öppet hus på vårt fritidshem och för att ni tog er tid till att besvara vår enkät.Vi uppskattar och är glada för det förtroende ni visar oss som pedagoger i era enkätsvar men det framkom också viss oro rörande bland annat barngruppens indelning och vuxentillsynen vid barnens utevistelse. 

Vår strävan och ambition är att alltid försöka förbättra vår verksamhet utifrån de förutsättningar och resurser vi har. Efter att ha gjort våra egna iakttagelser och bedömningar och tagit del av era synpunkter som föräldrar, har vi därför diskuterat fram till lite nya rutiner och förändringar som vi vill delge er.

På morgonfritids innan skolan börjar kommer det att efter höstlovet vara högre personaltäthet vilket kommer fortgå tillsvidare. I syfte att uppmuntra och möjliggöra fler/olika aktiviteter har viss ommöblering gjorts i det "tredje" rummet. På eftermiddagen kommer vi att erbjuda fler regelbundna vuxenledda aktiviteter i form av skapande/drama/rörelse. Dessa aktiviteter kommer delvis vara åldersindelade och innehållet anpassas till målgruppen.Vad gäller utevistelse har vi begränsat området där de yngra barnen ( f-klass- åk1 ) får lov att vistas. Dessa barnen går senast in när personalen stänger förråden.

Med dessa förändringar är vår ambition att öka tryggheten och främja social samvaro och barnens möjligheter till och vilja att sysselsätta sig i gemensamma aktiviteter. Vi har satt upp ett grundschema i varje kapprum där vi åskådliggör vår planering över verksamheten. Mer preciserade teman/aktiviteter/traditioner i verksamheten förmedlar vi veckovis på uppsatt schema på fritidhemmet. Vid terminen slut gör vi en utvärdering och beslutar hur vi arbetar vidare utifrån den.

De av er som önskar ett utvecklingssamtal är välkomna att ta kontakt med någon av oss personal så bestämmer vi en tid för det.

Med vänlig hälsning från oss på Fritidshemmet.

Kommentarer

Kategorier