Skolans mål

Alla skolans elever och anställda skall trivas och känna arbetsglädje. Efter nio år skall eleverna:

  • Ha uppnått de nationella ämnesmålen.
  • Vilja och kunna ta ansvar.
  • Ha ett demokratiskt synsätt.
  • Ha lust att lära och vilja att lära mer.
  • Se helheter och sammanhang.
Publicerad 2020-06-14, Uppdaterad 2021-04-07