Avdelningar

Östra skolan
0411-57 75 33

Östra skolans förskoleklass och fritidshem
0411-57 73 86
0709- 47 73 86
0709- 47 73 95

Blekeskolan
0411-57 76 46

Blekeskolans fritidshem
0411-57 72 65
0709- 47 72 65

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-06-17