Mål och arbetssätt

Målet för vår verksamhet är att möta varje enskild elev utifrån sina förutsättningar, erfarenheter och förmågor.

 

Eleverna skall känna trygghet, lust och glädje att utveckla sina kunskaper och färdigheter.

Bleke och Östra ligger centralt och vi har nära till muséer och bibliotek. Närheten till stadskärnan gör det enkelt för oss att ta del av det kulturella utbudet, och göra det till en naturlig del av undervisningen.

Gångavstånd till skog och mark, hav och strand gör naturen till en viktig del i undervisningen. Vi nyttjar även naturskolan Marietorp så ofta tillfälle ges.

Miljötänkandet är en självklar del av livet. Båda skolorna arbetar med Grön Flagg. Östra skolan har redan fått sitt Grön Flagg-certifikat och Blekeskolan är på god väg.

Samarbetet mellan förskollärare, lärare och fritidspedagoger på våra skolor ökar våra möjligheter att ta tillvara elevernas behov och intressen.

Vi arbetar parallellt med teoretiska och praktiska moment för att stödja inlärningen och få eleverna att känna lust och glädje.

Våra gemensamma fokusområden under läsåret 2018-2019 är tillgänglighet, höjd undervisningskvalitet samt betyg och bedömning.

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-05-14