Skolbibliotek

Sövestad skola har ett eget skolbibliotek som vi är väldigt stolta över. Eleverna är flitiga på att låna böcker och använda sina lånekort.

I biblioteket uppdateras det ständigt med nya spännande böcker och här finns böcker för alla. Vi utgår från elevernas intresse och önskemål när vi beställer böcker.

 

bild bibliotek

Skolbiblioteket är en viktig del av skolans verksamhet, och vår bibliotekspedagog Susanne Linde, arbetar tillsammans med lärare och elever med läsfrämjande aktiviteter, språkutveckling, informationssökning och källkritik.

Susanne jobbar i kommunens centrala skolbiblioteksenhet och arbetar på grundskolorna utifrån en gemensam verksamhetsplan för F-9.

 

hhhhh

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2022-06-15, Uppdaterad 2023-09-01