Skolbibliotek

Sövestad skola har ett eget skolbibliotek som vi är väldigt stolta över. Eleverna är flitiga på att låna böcker och använda sina lånekort. I biblioteket uppdateras det ständigt med nya spännande böcker och här finns böcker för alla. Vi utgår från elevernas intresse och önskemål när vi beställer böcker.

 

Publicerad 2017-06-15, Uppdaterad 2019-09-26