Fokusområden

Skolans Fokusområden 2018-2019

Betyg/Bedömning 

Personalen arbetar utifrån att bli säkrare i bedömning av elevers förmågor i undervisningen och att betygsättningen för elever sker på ett rättvist, genomarbetat och rättssäkert vis.

Digitalisering

Vi arbetar med att implimentera utvecklingsenhetens IT-plan samt upprätta vår egen. 

Elevinflytande

Elevernas reella inflytande på undervisningen skall öka och genomsyras av delaktighet.

 

Skolans mål 2018-2019 är:

-att öka tillgängligheten för alla elever på skolan utifrån spsms tillgänglighetsmodell.

-att öka elevernas lärande och engagemang/motivation 

-att vår kvalitet i undervisningspraktiken skall utvecklas ännu mer och att vi utvecklar vår bedömmar/betygssättningspraktik.

 

 

Publicerad 2018-08-20, Uppdaterad 2018-09-30