Om skolan

Sövestad skola ligger i norra delen av Ystad kommun och är en liten, men växande skola. På skolan finns ca 135 elever fördelade på åk F-6.

Skolan är organiserad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Arbetslagen och fritidshemmet leds av processledare som tillsammans med rektor och biträdande rektor bildar ledningsteamet på skolan. 

Skolan är vackert belägen vid böljande fält och har gångavstånd till grönområden och skog. Närheten till naturen och den stora lummiga skolgården inbjuder till mycket lek och rörelse. Under rasterna finns planerade rastaktiviteter som leds av skolan fritidspedagoger. Skolans Rastaurang är fullt utrustad med saker som bidrar till glädje och lek.

Elever och personal har god tillgång till digitala verktyg som aktivt används i undervisningen för att tillgodose alla individers behov. Skolan har hög måluppfyllelse och uppmanar till nytänk för att ständigt utveckla undervisningen och utmana våra elevers kreativitet.

En trygg och trivsam skolgång är viktig för att kunna lära. Skolan har ett välfungerande elevhälso- och trygghetsarbete och elevhälsoteam, trygghetsteam, likabehandlingsråd och kärngrupp för arbetet med ”Barn gör rätt om de kan”arbetar proaktivt för allas trygghet och trivsel på skolan.

Restaurang Gladan tillagar och serverar dagligen näringsrik frukost, lunch och mellanmål. Vårt miljötänk jobbar vi med i alla ämnen och det sätts regelbundet upp nya mål utifrån vår certifiering av Grön flagg.

Vi hälsar er hjärtligt välkommna att hälsa på hos oss genom att ta kontakt med Michael-rektor eller Camilla-bitr.rektor. 

 Välkommen!

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2018-03-12