Om skolan

Sövestad skola ligger i norra delen av Ystad kommun och är en liten, men växande skola. På skolan finns ca 150 elever fördelade på åk F-6. Skolan är organiserad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem.

Skolan är vackert belägen vid böljande fält och har gångavstånd till grönområden och skog. Närheten till naturen och den stora lummiga skolgården inbjuder till mycket lek och rörelse. Under rasterna finns planerade rastaktiviteter som leds av skolans fritidspedagoger. Skolans Rastaurang är fullt utrustad med saker som bidrar till glädje och lek.

Elever och personal har god tillgång till digitala verktyg som aktivt används i undervisningen för att tillgodose alla individers behov. Skolan har hög måluppfyllelse och uppmanar till nytänk för att ständigt utveckla undervisningen och utmana våra elevers kreativitet.

En trygg och trivsam skolgång är viktig för att kunna lära. Skolan har ett välfungerande elevhälsotem som tillsammans med trygghetsteam och kärngrupp för arbetet med ”Barn gör rätt om de kan”arbetar proaktivt för allas trygghet och trivsel på skolan.

Restaurang Gladan tillagar och serverar dagligen näringsrik frukost, lunch och mellanmål. 


Vi hälsar er hjärtligt välkommna att hälsa på hos oss genom att ta kontakt med Helen Thyter-rektor eller Jesper Hansson -bitr.rektor. Välkommen!

Publicerad 2021-06-14, Uppdaterad 2023-09-01