Elevhälsoteam

Elevhälsoteam 
Elevhälsoteamet (EHT) på Svarteskolan

Elevhälsan är en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbete för en god hälsa. Alla skolor i Ystads kommun har tillgång till ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet utreder och ger stödinsatser till pedagogerna, vårdnadshavarna och eleven själv. Om behov finns kan elevhälsoteamet även hänvisa till resurser utanför skolan.

I elevhälsoteamet finns yrkesgrupper med specialpedagogisk, social, psykologisk och medicinsk kompetens. Elevhälsoteamet finns tillgängligt för elever, föräldrar, pedagoger, arbetslag och skolledning. Vi deltar i skolans arbete för att skapa miljöer som främjar lärande, god allmän utveckling och en god hälsa hos varje elev.

Elevhälsoteamets mål
Att bidra till en god lärandemiljö
Att hjälpa elever i behov av särskilt stöd utifrån ett helhetsperspektiv
Att utveckla samarbete mellan hemmet och skolan
Att resurser tas tillvara på ett optimalt sätt
Att arbeta främjande och förebyggande
Ansvarig för elevhälsoarbetet är rektor, Helen Thyter.

Övrig personal är:

Ingela Johansson, skolsköterska

Catrin Larsson, skolkurator

Cecilia Gustafsson, specialpedagog

Vi samarbetar med de kompetenser som finns inom Kultur och Utbildning samt Social Omsorg i Ystads kommun.

Har ni frågor? Välkomna att höra av er till oss!

Publicerad 2018-08-20, Uppdaterad 2019-10-03