Om Svarteskolan

7 km rakt västerut från Ystad tätort ligger byn Svarte med ca 850 invånare.

Svarteskolan ligger mitt i byn med både pågatågstation och underbar natur runt knuten. Cykelvägen från Ystad går längs med havet hela vägen till Svarte och vidare mot resten av Skåne. Vi har en fantastisk utsikt över Östersjön och Svartes fantastiska badstrand. 

Enheten består av förskola, förskoleklass, skola år 1-6 och fritidshem. Skolan har också ett fint bibliotek, fritidsgård och en stor sporthall. Skolgården är stor med många möjligheter till olika aktiviteter för både lek och lärande. 

Skolan byggdes 1976 och strax därpå byggdes ännu en skolbyggnad som idag kallas Paviljongen. I huvudbyggnaden studerar idag åk 4-6 och i Paviljongen åk f-3. Läsåret 2018-2019 är vi 187 elever på skolan. 

På vår skola har vi ett ekologiskt miljötänk. Sallader och grönsker i skolmatsalen är till stor del ekologiska. 
Vi jobbar med Grön Flagg och är även certifierade.

Svarteskolan är en utvald övningsskola i samarbete med Malmö Högskola och de flesta av våra lärare är utbildade handledare till lärarstudenter. Detta ökar kvaliten på vår skola. 

På skolan arbetar vi med att skapa tillgängliga lärmiljöer som ska främja elevernas utveckling och lärande. Vi har en mycket god tillgång till digitala verktyg i alla årskurser.

Skolan är organiserad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem.  

Skolan har ett välfungerande elevhälso- och trygghetsarbete med elevhälsoteam, trygghetsteam och kärngrupp för arbetet med ”Barn gör rätt om de kan”. 

Publicerad 2022-06-14, Uppdaterad 2023-10-23

Elevhälsoenkät 20/21

 

Länk till elevhälsoenkät

Åk 4