Vision, Mål och Arbetssätt

Svarteskolans Vision - Trygga individer med mod att möta framtiden!

Vi arbetar för att eleverna på Svarteskolan ska:

  • Känna nyfikenhet i lärandet
  • Känna arbetsglädje
  • Ha tillräckliga ämneskunskaper för att möta samhället nu och i framtiden
  • Planera, genomföra och utvärdera sina arbeten
  • Få en god självkänsla 
  • Ha inflytande över sitt skolarbete 

På Svarteskolan ska alla barn känna att:

  • De blir sedda
  • De blir utmanade
  • De får god självkänsla
Publicerad 2021-06-14, Uppdaterad 2023-02-01