Om skolan

Västerportskolans vision är Varje dag skapar vi mening.

Våra fokusområden är Meningsfullhet, Modern undervisning och Hälsa.

Här hittas en presentation av Skolan inför skolval 2022 och här hittas en presentation av Fritidshemmet

Som elev möts du av en utmanande skola där du varje dag skall känna att det är meningsfullt. Är det meningsfullt så känner du driv att lära dig mer, både vad gäller skolans ämnen och dina sociala förmågor. Vi ser dig som individ och låter dig påverka skolan.

Vi lägger stor vikt vid att du skall trivas i vår skola. Du skall känna att de vuxna bryr sig och att du har kamrater som du kan utvecklas tillsammans med.

Västerportskolan består av två byggnader, F-6-byggnaden med åk F-6 tillsammans med fritidsverksamhet och 7-9-byggnaden där åk 7-9 har sin mesta verksamhet. Skolan ligger centralt i Ystad med promenadavstånd till såväl stadskärna som till havet. Vi har i närområdet tillgång till generösa parkutrymmen. 

Skolan är organiserad i sju arbetslag; VP-FritidshemNavet F-3, Öst 4-6, Nord 7-9, Syd 7-9, Väst 7-9 och Artebslag Spec.

Västerportskolan är en Partnerskola som samverkar med Lärarutbildningen på Malmö Universitet.

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2022-01-17

Elevhälsoenkät 20/21

 
Länk till elevhälsoenkät

Åk 4

Åk 7