Mål och arbetssätt

På Västerportskolan möts du som elev alltid av en tydlig pedagogisk tanke med utmaningar efter din nivå. Du får vara delaktig och ha inflytande och känna dig sedd.

I undervisningssituationen känner du igen lektionsupplägget oavsett vilken pedagog du har. Lektionsupplägget finns uppskrivet på tavlan så att du kan se vad du förväntas göra. För dig som är lite äldre finns lektionsplanering i ditt digitala schema i Vklass, så att du kan förbereda dig på bästa sätt. 

Till varje arbetsområde finns pedagogiska planeringar med mål som du ska arbeta mot. Du kan förvänta dig att pedagogen har höga förväntningar på dig efter dina förutsättningar. Under lektionerna kommer du möta en varierad undervisning, du får arbeta både självständigt och i grupp. 

Du kommer att möta flera vuxna med olika kompetenser. Alla på skolan arbetar för att göra skolan trygg och trivsam. Du skall känna att du kan koncentrera dig på det du skall lära dig oavsett var du är. Lärande sker i undervisningen i klassrummen, fritidshemmet, idrottshallar, simhall, restaurang, utemiljön, elevcaféet, skolbiblioteket och i andra utrymmen som är tillgängliga för dig i skolan. 

På vår skola är alla välkomna, du skall känna att du är respekterad för den du är. Skolan har tydliga regler och konsekvenser som alla skall förhålla sig till. Du kommer att känna till dem genom att dina lärare informerar och diskuterar dessa med dig och din klass/grupp.

Du kommer att möta en varierad undervisning där IT och digitala verktyg är en del av vardagen. Du kommer att få kunskap om hur du kan använda dessa på bästa sätt för lärande.

Din mentor kommer att ha huvudansvaret för dig i skolan och har god kontakt med dina vårdnadshavare. Ni kommer att bli inbjudna till regelbundna utvecklingssamtal och andra samtal vid behov. Ni kan alltid ta kontakt med mentorn om ni har frågor och synpunkter. Mentorn samarbetar med alla andra på skolan, t ex personal på fritidshemmet och tillsammans gör vi på skolan vårt bästa för att du skall utvecklas. 

vatten

Publicerad 2020-06-14, Uppdaterad 2023-01-31