Mål och arbetssätt

På vår skola möts du som elev alltid av en tydlig pedagogisk tanke med utmaningar efter din nivå där du får vara delaktig och ha inflytande. Du känner dig sedd, hörd, bekräftad och respekterad.

Vid lektionsstart kommer du att möta en lärare som hälsar dig välkommen. I undervisningssituationen känner du igen lektionsupplägget oavsett vilken pedagog du har. Våra lektioner har lektionsupplägget uppskrivet så att du kan se vad du förväntas göra. För dig som är lite äldre så finns dessutom en lektionsplanering i ditt digitala schema i Vklass, så att du kan förbereda dig på bästa sätt. Det är alltid läraren som avslutar lektionen genom att knyta ihop vad ni gått igenom och lärt er. 

Till varje arbetsområde finns pedagogiska planeringar med mål som du ska arbeta mot. Du kan förvänta dig att pedagogen har höga förväntningar på dig efter dina förutsättningar. Detta innebär att du kontinuerligt kommer få återkopplingar på hur det gått och vad du behöver utveckla. Under lektionerna kommer du att få arbeta både självständigt och i grupp, därför är det viktigt att du får tränas i att samarbeta och respektera andra.

Du kommer att möta många vuxna med olika kompetenser. Alla på skolan arbetar för att göra skolan trygg och trivsam. Du skall känna att du kan koncentrera dig på det du skall lära dig oavsett var du är. Lärande sker i undervisningen i klassrummen, fritidshemmet, idrottshallar och simhall, restaurang, utemiljön, elevcaféet, skolbiblioteket och i de andra utrymmen som är tillgängliga för dig i skolan. 

Du skall känna att du är respekterad för den du är, för på vår skola är alla välkomna oavsett värderingar, kön, utseende och bakgrund. Skolan har tydliga regler och konsekvenser som alla skall förhålla sig till. Du kommer att känna till dem genom att dina lärare informerar och diskuterar detta med dig och din klass/grupp.

Du kommer att möta en varierad undervisning där IT och digitala verktyg är en del av vardagen. Du kommer att få kunskap om hur du kan använda dessa på bästa sätt för lärande.

Din mentor kommer att ha huvudansvaret för att dig i skolan och har god kontakt med dina vårdnadshavare. Ni kommer att bli inbjudna till regelbundna utvecklingssamtal och andra samtal vid behov. Ni kan alltid ta kontakt med mentorn om ni har frågor och synpunkter. Mentorn samarbetar med alla andra på skolan, t ex personal på fritidshemmet, och tillsammans gör vi i skolan vårt bästa för att du skall utvecklas och lära dig nya saker

vatten

Publicerad 2020-06-14, Uppdaterad 2021-11-08