Kontakt

Kontakt

Stefan Ahlbeck

Stefan Ahlbeck

T.f. Förvaltningschef
Helena Kindh

Helena Kindh

Skolchef
Förskola/Grundskola
Dennis Hjelmström

Dennis Hjelmström

Skolchef
Förskola/Grundskola
Petra Larsson

Petra Larsson

Rektor
Norreportskolan
Pia Hermansson

Pia Hermansson

Biträdande Rektor
Norreportskolan
Eva Månsson

Eva Månsson

Rektor
Västerportskolan
Johan Larsson

Johan Larsson

Biträdande Rektor
Västerportskolan
Maria Lundin

Maria Lundin

Biträdande Rektor
Västerportskolan
Dorthe Nicklasson

Dorthe Nicklasson

Rektor
Edvinshemsskolan/Edvinshusskolan
Ingela Dahlqvist

Ingela Dahlqvist

Rektor
Backaskolan
Terese Larsson

Terese Larsson

Biträdande Rektor
Backaskolan
Henrik Evald

Henrik Evald

T.f. Rektor fr o m 200810
Östra skolan/Blekeskolan
Cecilia Björklund

Cecilia Björklund

Rektor
Köpingebro skola/Löderups skola
Cecilia Åberg Karlsson

Cecilia Åberg Karlsson

Biträdande Rektor
Köpingebro skola/Löderups skola
Helen Thyter

Helen Thyter

Rektor
Svarteskolan/Sövestad skola/Hedeskoga skola
Camilla Svensson

Camilla Svensson

Biträdande Rektor
Svarteskolan/Sövestad skola/Hedeskoga skola
Lena Svensson

Lena Svensson

Rektor
Grundsärskolan
Administrativa Handläggare

Administrativa Handläggare

Ann Selfvén/Maria Wendel/Annelie Averfalk
Publicerad 2016-05-23, Uppdaterad 2019-07-30