Inflyttning eller byte av skola

I Ystads kommun får barn och elever tillsammans med sina vårdnadshavare önska i vilken skola de vill gå. 

Vid inflyttning till kommunen under läsåret finns möjlighet att önska skola och i mån av plats kan önskemålet tillgodoses.

Om du som vårdnadshavare i Ystads kommun önskar byta till annan kommunal skola under grundskoletiden ansöker du via blankett. Om ditt barn inte kan erbjudas plats på önskad skola kvarstår platsen på den skola ditt barn går. Ystads kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose önskemålet. 

Observera att Ystads kommun har skolskjutsupptagningsområden. Det kan innebära att rätten till skolskjuts försvinner vid val att byta skola. Läs mer om reglerna för skolskjuts ystad.se/skolskjuts

Vid val av grundskola i en fristående skola, inom eller utanför Ystads kommun, kontaktar vårdnadshavare själv den aktuella skolan.

Information om skolorna, deras mål och arbetssätt hittar du via länkarna till höger. Vill du veta mer om Ystads kommuns verksamheter är du varmt välkommen att höra av dig direkt till rektorerna på respektive skola eller till vår handläggare Margareta Persson, 0411-57 73 20.

Blankett för val av skola vid inflyttning till kommunen eller önskemål om att få byta skola hittar du till höger.

 

 

Publicerad 2018-11-08, Uppdaterad 2018-11-16