Hur går skolvalet till?

Skolvalet är öppet mellan den 23 januari och den 13 februari 2019. Under denna period ska vårdnadshavare till barn som ska börja i årskurs 7 önska skolor och rangordna dessa önskemål inbördes. Information om skolorna, deras mål och arbetssätt hittar du via länkarna till höger. 

För att kunna göra skolvalet loggar vårdnadshavare in på Mina sidor. Inloggning sker med e-legitimation. Skolvalet hittas sedan på Mina ärenden. Kontakta din bank eller Skatteverket för att skaffa e-legitimation. 

Om barnet har två vårdnadshavare görs valet av den ena vårdnadshavaren. Den andra vårdnadshavaren loggar sedan in via egen inloggning och bekräftar det gjorda valet. Även bekräftelsen måste göras senast den 13 februari 2019 för att skolvalet ska anses vara komplett. 

I de fall den andra vårdnadshavaren väljer att neka det skolval som är gjort av den första vårdnadshavaren, börjar skolvalet om från början. Ett nytt val måste göras som sedan behöver bli bekräftat innan den 13 februari 2019. 

Om skolvalet inte är komplett den 13 februari 2019 kommer Ystads kommun att placera barnet/eleven på en skola med tillgängliga platser. 

 

 

Besked om placering skickas ut med brev under vecka 11. För frågor kring ditt barns placering hänvisas du till Kultur och Utbildningsförvaltningens handläggare.

Elever som redan går i årskurs 6 på Änga/Västervång har per automatik en reserverad plats i årkurs 7 på Änga/Västervång, men vårdnadshavare behöver ändå göra ett aktivt val och där välja Änga/Västervång som första val.

Planerar du att söka till fotbollsakademin på Norreportskolan kan du få mer information genom att välja länken till fotbollsakademin på föregående sida. 

Sökande till årskurs 7 boende utanför Ystads kommun omfattas inte av det digitala skolvalet. Istället gör du en ansökan , via blankett. Kontakta våra handläggare för mer information.
OBS! Bor du utanför Ystads kommun men har barn som idag går i årkurs 6 i Ystads kommun kommer du att få en inbjudan till det digitala skolvalet.

Publicerad 2018-11-08, Uppdaterad 2018-12-18

Kontakt angående skolval

Har du frågor gällande skolvalet, kontakta våra handläggare.

kou-handlaggare@ystad.se

Miryam Bäckström
0411-577065

Margareta Persson
0411-577320

Jeanette Olsson
0411-577373

Lisbeth Lembke
0411-577294