Fritidshem

När skolvalet till förskoleklass görs mellan 23 januari och 13 februari 2019 kommer du också samtidigt att få göra ett val till fritidshem. En separat fritidshemsansökan behövs inte. 

Vårdnadshavare kan dock ansöka om fritidshemsplats senare under pågående läsår. 

Vill du veta mer om Ystads kommuns fritidshem är du varmt välkommen att höra av dig direkt till rektorerna på respektive skola eller läsa mer på hemsidan. ystad.se/fritidshem

 

Avslut på nuvarande förskola

Det sker en övergång från nuvarande placering i förskola till fritidshem. Sista dag barnet kan vara på sin förskola är 31 juli. Behövs omsorg innan skolstart får barnet vara på fritidshem från 1 augusti eller senare. Om barnet ska sluta på förskolan innan den 31 juli kan ni säga upp platsen senast 2 månader före sista placeringsdag. I annat fall upphör platsen och debiteringen den 31 juli. 
Uppsägningen görs i E-tjänst för skola och förskola.

Har du frågor om ansökan  av fritidshem eller uppsägning av förskoleplats kontakta våra handläggare:

kou-handlaggare@ystad.se

 

Publicerad 2018-11-08, Uppdaterad 2018-11-15