Vanliga frågor

När får jag inbjudan till skolvalet?

Skolvalet riktar sig till dig som har barn som

  • ska börja i förskoleklass
  • ska börja i årkurs 7

i Ystads kommunala skolor, men också till Villa My som är en fristående skola.
Inbjudningar till val av förskoleklass och årskurs 7 skickas via brev i början av januari. 

Måste alla 6-åringar gå i skolan?

Ja, Riksdagen beslutade den 15 november 2017 att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år.

Ändringen började gälla den 1 januari 2018.

Kan jag besöka skolorna inför skolvalet? 

Håll utkik på ystad.se/skolval för att se när skolorna har öppet hus. Missar du öppet hus kan du höra av dig till rektor på respektive skola för att få mer information.
Högstadieskolorna har inte Öppet Hus. Istället kommer du få en inbjudan till respektive skola när placeringen är klar. Vill du besöka högstadieskolan innan valet tar du direkt kontakt med respektive rektor.

När öppnar skolvalet?

Skolvalet är endast öppet mellan 23 januari och 13 februari 2019. Under denna tid måste du göra ditt val. Du kan återta ditt val hur många gånger du vill. Du hittar valet på Mina sidor, under Mina ärenden. För att logga in krävs e-legitimation.
Observera att under de här veckorna ska båda vårdnadshavarna logga in och göra sina val/bekräfta varandras val för att skolvalet ska anses vara komplett.

Måste jag ha e-legitimation för att göra ett skolval?

Ja. Kontakta din bank för e-legitimation. I särskilda fall kan ansökan göras utan e-legitimation. Kontakta våra handläggare för mer information om ansökan utan e-legitimation.

Hur söker jag till förskoleklass eller årkurs 7 om jag bor utanför Ystads kommun?

Bor du utanför Ystads kommun kommer du inte omfattas av det digitala skolvalet. Istället gör du en ansökan via blankett. Kontakta våra handläggare för mer information. 
OBS! Bor du utanför Ystads kommun men har barn som idag går i årkurs 6 i Ystads kommun kommer du att få en inbjudan till det digitala skolvalet. 

Hur gör jag för att ansöka till en fristående skola i eller utanför kommunen?

Ansökan till förskoleklass på Villa My i Ystads kommun görs via Ystads kommuns digitala val. Ansökan till andra fristående skolor i eller utanför kommunen görs genom att ni som vårdnadshavare själva kontaktar respektive skola.

Behöver jag göra ett digitalt skolval för mitt barn även om hen kommit in på fotbollsakademin på Norreportskolan?

Ja. Om du bor i Ystads kommun behöver du göra ett digitalt skolval ändå. Läs mer om fotbollsakademin här.

Mitt barn går i årskurs 6 på Änga/Västervång. Behöver jag göra ett digitalt skolval?

Ja. Elever som redan går i årskurs 6 på Änga/Västervång har per automatik en reserverad plats i årkurs 7 på Änga/Västervång, men vårdnadshavare behöver ändå göra ett aktivt val och där välja Änga/Västervång som första val.

Behöver jag göra ett skolval även om jag vet att mitt barn kommer att börja i en fristående skola eller en skola utanför Ystads kommun?

Ja, vi vill att alla gör ett skolval. Välj alternativet Övrigt. Glöm inte att kontakta fristående skola eller en annan kommun för att ansöka dit. 

Hur gör jag om jag vill att mitt barn ska börja i förskoleklass ett år tidigare?

Kontakta våra handläggare för mer information.

Vad är relativ närhetsprincip?

En relativ närhetsprincip bygger på att man mäter avståndet till den valda skolan, men att man samtidigt tar hänsyn till hur lång bort andrahandsvalet finns. Om en plats på en önskad skola står mellan två elever, kommer den tilldelas den elev av de två som har mest att förlora i avstånd på att bli tilldelad sitt andrahandsval.

Har jag förtur till en skola om barnets syskon redan går där?

Vi försöker i möjligaste mån ta hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål. Om det är fler sökande än befintliga platser till en skola gör vi följande placeringskriterier i ordning:

  • Närhetsprincipen - Relativ närhet
  • Syskonförtur - I de fall då den relativa närheten skulle visa sig vara lika för två elever eller fler tillämpas syskonförtur som gäller för elev som ska börja förskoleklass eller åk 1 om eleven har syskon i årskurs 1-3 på samma skola. Syskonförtur gäller också för elever som är folkbokförda på samma adress och ingår i samma familj men inte är biologiska syskon. 

 

Behöver jag ansöka om fritidshemsplats?

Ja, men inte i en separat ansökan. Ansökan görs i skolvalet.

Vad händer om jag inte ansöker i tid?

Båda vårdnadshavarna måste logga in på Mina sidor och göra skolval för sitt barn med sina egna e-legitimationer. Om bara en vårdnadshavare gjort ett val och tiden för val har passerat så räknas valet/önskemålet som ogiltigt. Om skolvalet är ogiltligt den 13 februari 2019 kommer Ystads kommun att placera barnet/eleven på en skola med tillgängliga platser.

Om den andra vårdnadshavaren inte godkänner den första vårdnadshavarens val; vad händer då?

Vårdnadshavare måste vara överens och fullfölja valet båda två för att valet ska anses vara komplett. Om skolvalet inte är komplett den 13 februari 2019 kommer Ystads kommun att placera barnet/eleven på en skola med tillgängliga platser.


När får jag besked om skolplacering?

Efter skolvalets ansökningsperiod börjar handläggarna på Kultur och utbildningsförvaltningen att matcha tillgängliga platser mot skolval. Under vecka 11 skickas besked om placering ut med post.
 

Görs ansökan om skolskjuts samtidigt som skolvalet?

Nej. Ansökan om skolskjuts görs senast den 30 april på separat blankett. Läs mer om skolskjuts.

 

Foto: Dennis Hjelmström

Publicerad 2018-11-08, Uppdaterad 2019-02-18

Kontakt

Har du frågor om skolvalet, kontakta våra handläggare.

kou-handlaggare@ystad.se 

Miryam Bäckström
0411-577065

Margareta Persson
0411-577320

Jeanette Olsson
0411-577373

Lisbeth Lembke
0411-577294

 

Translate

How do I take part of the information in English?

Press INTERNATIONAL at the top right of ystad.se/skolval and translate all pages into any language.
When the choice itself is to be made from minasidor.ystad.se, the browser Chrome is recommended for those who need the page translated. By browsing to chrome.google.com/webstore/ you can then download an add-on that translates the page directly.


كيف يمكنني المشاركة في المعلومات باللغة الإنجليزية؟

اضغط على INTERNATIONAL في أعلى يمين ystad.se/skolval وترجم جميع الصفحات إلى أية لغة.
عندما يكون الخيار نفسه مصنوعًا من minasidor.ystad.se ، يُنصح باستخدام متصفح Chrome لأولئك الذين يحتاجون إلى ترجمة الصفحة. من خلال التصفح إلى chrome.google.com/webstore/ ، يمكنك بعد ذلك تنزيل وظيفة إضافية تُترجم الصفحة مباشرةً.


چگونه بخشی از اطلاعات را به زبان انگلیسی بخوانم؟

مطبوعات بین المللی در سمت راست بالا از ystad.se/skolval و ترجمه تمام صفحات به هر زبان.
هنگامی که انتخاب خود را از minasidor.ystad.se ساخته شده است، Chrome مرورگر برای کسانی که به صفحه ترجمه شده نیاز دارند. با مرور به chrome.google.com/webstore/ شما می توانید یک افزودنی را دانلود کنید که صفحه را مستقیما ترجمه می کند.