Fritidshem

Ansökan om fritidshemsplats görs inte i samband med ansökan om skolplacering, utan först när placeringsbesked skickats ut. En separat ansökan till fritidshem krävs alltså. Ansökan om fritidshem görs via digitalt via E-tjänst för skola och förskola.

Vårdnadshavare kan dock ansöka om fritidshemsplats senare under pågående läsår. 

Vill du veta mer om Ystads kommuns fritidshem är du varmt välkommen att höra av dig direkt till rektorerna på respektive skola eller läsa mer på hemsidan. ystad.se/fritidshem

 

Avslut på nuvarande förskola

Det sker en övergång från nuvarande placering i förskola till fritidshem. Sista dag barnet kan vara på sin förskola är 31 juli. Behövs omsorg innan skolstart får barnet vara på fritidshem från 1 augusti eller senare. Om barnet ska sluta på förskolan innan den 31 juli kan ni säga upp platsen senast 1 månad före sista placeringsdag. I annat fall upphör platsen och debiteringen den 31 juli. 
Uppsägningen görs i E-tjänst för skola och förskola.

Har du frågor om ansökan  av fritidshem eller uppsägning av förskoleplats kontakta våra handläggare: 

forskolagrundskola@ystad.se

 

Publicerad 2020-11-08, Uppdaterad 2023-01-31