Val av grundskola/Anmälan om skolgång

Aktivt val i Ystads kommun!

I Ystads kommun får barn och elever tillsammans med sina vårdnadshavare önska i vilken skola de vill gå.

Jämför olika skolor

Information om skolorna, deras mål, arbetssätt, planer osv. finns på respektive skolas sidor.

Alla kommunala skolor har likadana rubriker för att underlätta jämförelser mellan olika alternativ.

Den som inte har tillgång till internet har möjlighet att få utskrifter från verksamheternas hemsidor. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Siris - kvalitet och resultat i skolan Du kan se statistik över kommunens skolor på Siris Skolblad, med uppgifter om antal elever, personal, betyg och provresultat.

Information och valblanketter 

Valen kan göras när som helst under året, men under november skickas information ut till alla som ska börja i förskoleklass eller åk 7 kommande hösttermin. I utskicket finns även valblankett.

Kontakt

Funderar du på att flytta till Ystads kommun eller vill veta mer om vår verksamhet? Kontakta oss!

Kontaktperson är handläggare Margareta Persson, 0411-57 73 20.

Publicerad 2013-05-22, Uppdaterad 2016-06-01