Förändringar i turlistor Sövestad - Hedeskoga

Publicerad: 2021-09-09 14:53

Från och med måndagen den 13/9 sker lite förändringar i turlistorna gällande Hedeskoga och Sövestad skola. Förändringarna gäller Hästen som tidigareläggs med 4-10 min. Öja by får ändrad tid till 08:12 och hämtas med Hästen istället för Valpen A. Förändringarna gäller endast morgnar. Eftermiddagarna ser ut som tidigare. 

Kommentarer