Information kring sommarlovsbiljetten, Skånetrafiken

Publicerad: 2018-05-04 12:34

Regeringen har beslutat att ge bidrag för att ungdomar som börjar högstadiet eller gymnasiet efter sommarlovet ska kunna resa gratis under sommaren. Erbjudandet skall rikta sig till alla skolungdomar som är folkbokförda i länets kommuner och som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6-9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan, eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För elever i specialskolan ska erbjudandet även rikta sig till elever som lämnar årskurs 10. Även asylsökande som går i någon av dessa årskurser räknas in i detta.

Vad får eleverna av Skånetrafiken?

Skånetrafiken planerar att skicka ut ett kort i början på juni(kallat sommarlovsbiljetten) som gäller för fria resor i hela Skåne under perioden 15 juni till 15 augusti till alla ungdomar som är berättigade enligt beslutet. Alla elever som får ett kort kommer även att få ett informationsbrev. Under sommaren kommer sedan vår kundtjänst hantera alla ärenden gällande borttappade kort och liknande. Om det däremot hör av sig elever som inte har fått något kort och inte finns med på listorna kommunerna har skickat in måste vi hänvisa dom till sin hemkommun för att få hjälp. För elever folkbokförda i Ystads kommun hänvisar vi till följande mejladress. skolskjuts@ystad.se

Vår kundtjänst och våra kundcenter kommer att finnas tillgängliga för att hjälpa era elever med.

  • Om kortet kommit bort med posten
  • Om de förlorar sitt kort
  • Andra frågor

Vi kommer också att informera om sommarlovsbiljetten på vår hemsida och vår telefoni kommer att ha en egen ingång för de som har frågor om sommarlovsbiljetten.

Så fort beslut är fattat kommer vi också ta fram information som distribueras ut till skolorna.

Kommentarer