Frågor och svar

FAQ - svar på frågor om skolskjutsar

Hur ansöker vi om skolskjuts?

Du ansöker genom en e-tjänst som kräver att du har bank-id.

Kontakta skolskjuts@ystad.se om du saknar bank-id eller har frågor. 

Vi har valt en annan skola än inom skolskjutsområdet. Har vi rätt till skolskjuts?

I de flesta fall nej. Se skolskjutsområde. Ystads kommun erbjuder skolskjuts till de elever som går på den skola där kommunen valt att placera eleven och uppfyller de avståndskrav enligt skolskjutsreglementet. I de fall där det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter kan kommunen erbjuda skolskjuts. Elever som går på Kunskapskolan i åk 7-9 och uppfyller avståndskravet (till Västerportskolan eller Norreportskolan) är berättigade till Skånetrafikens skolkort eller skolskjuts. Däremot yngre elever på Villa My eller Kunskapsskolan är normalt inte berättigade i de fall där det blir organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Elever som valt skola i annan kommun är inte berättigade skolkort.

Vi är folkbokförda i en annan kommun. Är vi berättigade till skolskjuts?

Nej. För att bli berättigad skolskjuts och Skånetrafikens skolkort måste man vara folkbokförd inom Ystads kommun.

Vårt barn har växelvist boende. Har vi rätt till Skånetrafikens skolkort eller skolskjuts?

Vid växelvis boende är barnet berättigad skolskjuts/skolkort de fall då båda föräldrarna är folkbokförda inom Ystads kommun och en av föräldrarna bor i upptagningsområdet, där kommunen valt att placera barnet.

Det finns ingen regiontrafik där vi bor. Hur kommer mitt/mina barn till/från högstadieskolan?

De åk 7-9-elever som inte kan utnyttja regionstrafiken anordnar kommunen speciella Y-turer. Du måste göra en ansökan till oss. Du ansöker via vår e-tjänst.  

Handläggningstiden kan ta upp till två veckor.

Mitt barn har råkat ut för en olycka och brutit benet. Kan vi få hjälp med taxi?

Ja, vid olycksfall eller sjukdom kan man få tillfällig skolskjuts (taxi). Vid olycksfall: kontakta Protector (kommunens försäkringsbolag), tel 08- 410 637 00 eller E-post: skador@protectorforsakring.se. Hämta skadeanmälan på deras hemsida https://www.protectorforsakring.se. Sjukdom: kontakta respektive skola.

Får kompisar åka med?

Nej, Ystads kommun har beslutat att ingen kompisåkning gäller på våra skolbussar, eftersom skolbussarnas storlek är anpassade till antalet berättigade skolskjutsbarn.

Hur överklagar vi?

I det beslut som skickas hem i samband med skolkjutsansökan står överklaganshänvisningar.
Kontakta Pia Hermansson, pia.hermansson@ystad.se

Vem har ansvaret för elevers säkerhet på väg mellan bostad och skola?

Föräldrarna har ansvaret för eleven på vägen mellan bostad och skola eller skolskjutsen, liksom på hållplatsen. Föräldrarna skall på morgonen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till kommunen när elev stiger på skolskjuts eller när elev kommer till skola på överenskommen tid. Barn- och Utbildningsnämnden har ansvar för eleverna i skolskjutsfordonen, vid skolans hållplats och i skolan. Chauffören har ansvar för ordningen och säkerheten i bussen och vid avstigning. Efter skolan skall kommunen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna när elev på överenskommen tid går från skola eller stigit av skolskjuts.

Publicerad 2022-03-28, Uppdaterad 2024-01-19