Information

Skolskjuts beviljas för elever i kommunal grundskola (åk F-9) och Kunskapsskolan (åk 7-9) som bor utanför tätorten Ystad, med folkbokföringsadress i Ystads kommun, om vägen till närmsta skola eller hållplats är längre än 1,5 km (åk F-3), 2,5 km (åk 4-6) och 3,5 km (åk 7-9). Ansökan om skolskjuts kan även göras i samband med funktionsnedsättning (intyg krävs), trafikfarlig väg, växelvis boende. 

Observera att skolvalet är valfritt. Men väljer ni en skola som inte ligger i ert skolskjutsområde utifrån folkbokföringsadressen får ert barn inte skolskjuts dit. Beviljad skolskjuts gäller endast till den skola där kommunen skulle valt att placera ert barn.

För att underlätta skolskjutsansökan inför nytt läsår vill vi få in skolskjutsansökan senast 30/4. Ansökningar som inkommer under läsåret får räkna med en handlingstid på upp till två veckor. Skolskjutsansökan görs en gång (gällande åk F-6) och ska endast göras inför det läsår, då den kommer nyttjas. Skolskjutsen ligger kvar tom åk 6 slut. 


Ansök via vår ansökningsblankett här på hemsidan.

 

De flesta antalet berättigade skolskjutselever i åk 7-9, får det i form av Skånetrafikens skolkort till regiontrafiken. (Detta gäller elever som bor i eller strax utanför Svarte, Skårby, Bjäresjö, Sövestad, St. Herrestad, Köpingebro, Nybrostrand, Glemmingebro, Ingelstorp samt Löderup som kan nyttja Skånetrafikens tåg eller bussar.) Skolkorten skickas hem via post i samband med skolstart. Eleverna åker gratis de första skoldagarna om skolkorten inte hunnit fram innan skolstart. OBS! Dessa kort ska sparas under hela högstadietiden! Ingen ansökan krävs! 

För de åk 7-9-elever som inte kan åka med regiontrafiken eller har längre än 3,5 km mellan hem och hållplats erbjuder kommunen Y-turer. Dessa turer går endast en morgontur- samt en eftermiddagstur och samordnas med samtliga högstadieskolor. Ansökan krävs! Ansökan gäller tom åk 9. 

 

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan
Elever som går i grundsärskolan samt gymnasiesärskolan, som är i behov av skolskjuts, kontaktar respektive rektor. 

Gymnasieskolan
Gymnasieelever i behov av Skånetrafikens skolkort kan kontakta handläggare på Österportsgymnasiet. Du hittar kontaktuppgifter här:  
https://www.ystadgymnasium.se/personal/administration

Det går även att fylla i Österportsgymnasiets ansökningsblankett: 

https://ystad.se/globalassets/dokument/kou-skola/ystad-gymnasium/ansokan-om-bidrag-till-dagliga-resor-20-21.pdf

 

 

 

Publicerad 2018-03-28, Uppdaterad 2020-06-01