Information

Skolskjuts beviljas för elever i kommunal grundskola (åk F-9) och Kunskapsskolan (åk 7-9) som bor utanför tätorten Ystad, med folkbokföringsadress i Ystads kommun, om vägen till närmaste skola eller hållplats är längre än 1,5 km (åk F-3), 2,5 km (åk 4-6) och 3,5 km (åk 7-9). Ansökan om skolskjuts kan även göras i samband med funktionsnedsättning (intyg krävs), trafikfarlig väg, växelvis boende. 

Observera att skolvalet är valfritt. Men väljer ni en skola som inte ligger i ert upptagningsområde utifrån folkbokföringsadressen får ert barn inte skolskjuts dit. Beviljad skolskjuts gäller endast till den skola i upptagningsområde där kommunen skulle valt att placera ert barn.

Ansök via vår ansökningsblankett här på hemsidan.

De flesta antalet berättigade skolskjutselever i åk 7-9, får det i form av Skånetrafikens resekort till regionstrafiken. Resekorten skickas hem via post i samband med skolstart. Eleverna åker gratis de första skoldagarna om resekorten inte hunnit fram innan skolstart. OBS! Dessa kort ska sparas under hela högstadietiden! Ingen ansökan krävs! För de åk 7-9-elever som inte kan åka med regionstrafiken erbjuder kommunen Y-turer. Dessa turer går endast en morgontur- samt en eftermiddagstur och samordnas med samtliga högstadieskolor. Ansökan krävs!

 

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan
Elever som går i grundsärskolan samt gymnasiesärskolan, som är i behov av skolskjuts, kontaktar respektive rektor. 

Gymnasieskolan
Gymnasieelever i behov av Skånetrafikens resekort kan kontakta handläggare på Österportsgymnasiet. Du hittar kontaktuppgifter här:  
https://www.ystadgymnasium.se/personal/administration

Det går även att fylla i Österportsgymnasiets ansökningsblankett: 
Bidrag till dagliga resor

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2018-03-28, Uppdaterad 2019-08-09