Information

Skolskjuts beviljas för elever i kommunal grundskola (åk F-9) och Kunskapsskolan (åk 7-9) som bor utanför tätorten Ystad, med folkbokföringsadress i Ystads kommun, om vägen till närmaste skola eller hållplats är längre än 1,5 km (åk F-3), 2,5 km (åk 4-6) och 3,5 km (åk 7-9). Ansökan om skolskjuts kan även göras i samband med funktionsnedsättning (intyg krävs), trafikfarlig väg, växelvis boende. 

Observera att skolvalet är valfritt. Men väljer ni en skola som inte ligger i ert skolskjutsområde utifrån folkbokföringsadressen får ert barn inte skolskjuts dit. Beviljad skolskjuts gäller endast till den skola där kommunen skulle valt att placera ert barn.

Ansök via vår ansökningsblankett här på hemsidan.

De flesta antalet berättigade skolskjutselever i åk 7-9, får det i form av Skånetrafikens resekort till regiontrafiken. (Detta gäller elever som bor i eller strax utanför Svarte, Skårby, Bjäresjö, Sövestad, St. Herrestad, Köpingebro, Nybrostrand, Glemmingebro, Ingelstorp samt Löderup som kan nyttja Skånetrafikens tåg eller bussar.) Resekorten skickas hem via post i samband med skolstart. Eleverna åker gratis de första skoldagarna om resekorten inte hunnit fram innan skolstart. OBS! Dessa kort ska sparas under hela högstadietiden! Ingen ansökan krävs! 

För de åk 7-9-elever som inte kan åka med regiontrafiken eller har längre än 3,5 km mellan hem och hållplats erbjuder kommunen Y-turer. Dessa turer går endast en morgontur- samt en eftermiddagstur och samordnas med samtliga högstadieskolor. Ansökan krävs!

 

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan
Elever som går i grundsärskolan samt gymnasiesärskolan, som är i behov av skolskjuts, kontaktar respektive rektor. 

Gymnasieskolan
Gymnasieelever i behov av Skånetrafikens resekort kan kontakta handläggare på Österportsgymnasiet. Du hittar kontaktuppgifter här:  
https://www.ystadgymnasium.se/personal/administration

Det går även att fylla i Österportsgymnasiets ansökningsblankett: 
Bidrag till dagliga resor

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2018-03-28, Uppdaterad 2020-04-07