Fristående förskola

Ystads kommun har på denna sida samlat den information som du som vill starta eller redan driver en fristående förskola kan behöva. Här hittar du bland annat information om hur du går tillväga för att starta en fristående förskola och, för dig som redan driver en fristående förskola, rutiner för regelbunden tillsyn samt ansökan om tilläggsbelopp.

Ansökan om att starta fristående förskola

Klicka här för information om ansökan (pdf)

Klicka här för ansökan om godkännande.pdf

 

Tillsyn av fristående förskola

Varje kommun har enligt skollagen tillsyn över förskola som drivs i enskild regi vars huvudman kommunen har godkänt.

Plan för tillsyn av fristående verksamheter

Informationsinhämtning inför regelbunden tillsyn av fristående förskola (pdf)

Ägar- och ledningsprövning

Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder


Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov och lämnas endast för sådana stödåtgärder som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbeloppet. Näst intill alla barns behov ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet. 

Medlen för det extraordinära stödet är inte tänkt att totalfinansiera den extraordinära stödinsatsen då kostnader för särskilt stöd ska ingå i grundbeloppet. 

Ansökan om tilläggsbelopp för barn görs per kalenderår. Inför varje nytt kalenderår ska en ny ansökan göras. Nya ansökningar behandlas löpande. Ansökan om tilläggsbelopp kan inte göras retroaktivt.

1 november är sista ansökningsdag för förnyade ansökningar inför nästkommande år. Ansökningar inkomna efter detta datum behandlas ej.

Länk till Riktlinjer och ansökan om tilläggsbelopp

Publicerad 2023-08-17, Uppdaterad 2024-04-15