Fristående grundskola

Här har vi samlat information till dig som är huvudman för fristående grundskola i Ystads kommun.

Skolskjuts för elever

I Ystads kommun får barn och elever tillsammans med sina vårdnadshavare önska vilken skola de vill gå i. Ystads kommun försöker så långt det är möjligt tillgodose vårdnadshavares önskemål om skolplacering. Väljer vårdnadshavare och barn en skola som inte är garantiskolan (den skola som kommunen väljer att placera eleven utefter folkbokföringsadress) beviljas barnet normalt sett inte skolskjuts, eftersom det blir ekonomiska och/eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

För att en elev i kommunal grundskola (årskurs 7-9) ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg (gång-cykel- eller bilväg) från folkbokföringsadressen till av kommunen anvisad skola/hållplats, överstiga 3,5 km. För Kunskapsskolan och Nordic International School (årskurs 7-9) gäller mätning från folkbokföringsadressen till närmaste kommunala högstadieskola.

Länk till skolskjutsreglemente

 

Anmälan problematisk skolfrånvaro

Här kan du anmäla till Ystads kommun att utredning startas vid frånvaro av elev enligt 7 kap. 19 a § skollagen. Ystads kommun kommer vid behov samordna de insatser som behövs enligt 7 kap. 21 § skollagen. Länk till e-tjänst 

 

Tilläggsbelopp för modersmål och särskilt stöd

 

 

Publicerad 2023-08-17, Uppdaterad 2023-09-14