Kontakt

Vill du veta mer om vårt arbeta eller prata med oss. Ta gärna kontakt!

Projektorganisation

Dennis Hjelmström (projektledare), Skolchef, Kultur och utbildning, Ystads kommun
dennis.hjelmstrom@ystad.se

Alexandra Hansson, Folkhälsostrateg, Kultur och utbildning, Ystads kommun
alexandra.hansson@ystad.se

Carolina Palm, Folkhälsostrateg, Ledning och utveckling, Ystads kommun
carolina.palm@ystad.se

Caroline Ekstrand, Samordnare, Social Omsorg, Ystads kommun
caroline.ekstrand@ystad.se

Ulrika Kvarnström, verksamhetsutvecklare sakområde Barn, Utvecklingscentrum Mitt, Nationella Operativa avdelningen, Polismyndigheten
ulrika.kvarnstrom@polisen.se

Jenny Göransson, Inspektör, Verksamhetsutvecklare Barn/Unga, Nationella Operativa Avdelningen, UC Mitt, Polismyndigheten
jenny.goransson@polisen.se

Jeanette Tillgren, Enhetschef Barn och familj, Social Omsorg, Ystads kommun

Kristina Drevemark, Rektor, Kultur och utbildning, Ystads kommun

Mattias Gunnarsson, Verksamhetschef Individ och Familj, Social Omsorg, Ystads kommun

Maria Annellsson, Rektor i förskolan, Kultur och utbildning, Ystads kommun

Kristina Stern, verksamhetschef Barn och elevhälsan, Kultur och utbildning, Ystads kommun

Ann-Kristin Eriksson Herzog, Verksamhetschef för BMM och Psykologmottagning föräldra- och barnhälsa, Primärvården, Region Skåne

Ulf Håkan Borgkvist, Verksamhetschef för Vårdcentralen Ystad, Primärvård, Region Skåne

Jeanette Horst, Enhetschef BUP Första Linjen, Lund och Ystad, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne

Carina Gustafsson, Enhetschef BUP Ystad, Vo Kristianstad; Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne

Ann-Sofie Leufstedt, Enhetschef, Barn- och ungdomshabiliteringen Ystad

Mats Cronhag, Områdespolischef Ystad

Publicerad 2019-07-01, Uppdaterad 2019-12-12