Vad är på gång?

Backa barnet

I om med underteckandnde av överenskomelsen fick utvecklingsarbetet en gemensam profil och ett nytt gemensamt namn, Backa barnet. 

Överenskomelse

Överenskommelsen mellan Ystads kommun, Region Skåne och Polisen avseende Backa barnet skriv under den 12 december. Till grund för överenskommelsen ligger förstudien Hela barnet, hela dagen och det arbete som påbörjats gällande att ta fram en gemensam modell för att tidigt ge barn rätt stöd.

Innovationsveckan

Den 2 oktober ska vi prata om Tillsammans för hela barnet, hela dagen på Ystads saltsjöbad. Halvdagsseminarium handlar om hur vi lyckas gå från goda idéer och innovationskraft till smarta lösningar för en effektiv kommunal verksamhet. Dagen avslutas med en gemensam lunch och är gratis. För mer informationTill anmälan.

Vad tycker våra användare?

Vad tycker barn, vårdnadshavare och personal om arbetet för att få rätt stöd och hjälp? Hur önskar de att stödet gavs och hur skulle bättre informationsutbyte gå till? Just nu undersöker vi detta med hjälp av våra medel från Vinnova.  

 

 

Publicerad 2019-07-01, Uppdaterad 2019-12-12