Om Centrala barn- och elevhälsan

I Ystads kommun organiseras en del av elevhälsan i Centrala barn- och elevhälsan. Tillsammans med för- och grundskolorna möter vi barn och elever i behov av särskilt stöd i åldern 1 – 20 år.

Centrala barn- och elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande, på uppdrag av rektorer i förskola och grundskola, utifrån gällande skollag samt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdslag.

Vi har som uppgift att stödja förskolor och skolor på individ-, grupp- och organisationsnivå. I förskolorna finns lokala barnhälsoteam och på respektive skola finns lokala elevhälsoteam. Personal från den Centrala barn- och elevhälsan finns representerade i dessa.

Centrala barn- och elevhälsan består av psykologer, skolläkare, skolsköterska med ledningsansvar samt specialpedagoger och är centralt placerad på Utbildningsförvaltningen. (På varje skola i Ystads kommun finns det skolsköterska och kurator.)

Allt arbete sker i nära samarbete med verksamheterna och vårdnadshavare. Vi arbetar tvärprofessionellt med målet att bidra till förbättringar för barn och elever i Ystads kommun.

Kontakt                                                                                                

Anna Olls

anna.olls@ystad.se

Verksamhetschef Centrala barn- och elevhälsan

 

Publicerad 2022-07-24, Uppdaterad 2024-03-07