Skolkurator

Vad gör en skolkurator?

Kuratorns uppgift är att sätta eleven i fokus och att se helheten runt eleven. Detta görs genom att lyfta in elevens, vårdnadshavares samt skolans perspektiv för att skapa underlag och förståelse för den enskilde eleven.

Kuratorns huvudsakliga uppgift inom det psykosociala arbetet är att finnas till för barnen och eleverna på våra skolor, d.v.s. agera som barnets och elevens ombud. Kuratorna arbetar hälsofrämjande och förebyggande, ingår i skolans elevhälsoteam samt stödjer skolans personal i deras elevhälsoarbete.

Publicerad 2022-01-09, Uppdaterad 2023-06-16

Kontakt

Kontaktuppgifter till skolkuratorer