vänskap har inga gränser.jpg

Skolsköterska

Vad gör en skolsköterska?

Barn- och elevhälsans medicinska del med skolsköterska och skolläkare arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande.

Skolsköterskan ingår även i skolans elevhälsoteam och samverkar med vårdnadshavare samt olika aktörer internt och externt.

 

Publicerad 2009-04-14, Uppdaterad 2019-04-09