vänskap har inga gränser.jpg

Självkänsla, självförtroende och självkännedom

Vad är det som påverkar självkänslan? Aktivteten genomförs vid terminsstart i årskurs 7 tillsammans med studie-och yrkesvägledare med uppföljningstillfälle efter 2-3 veckor (totalt 2 tillfällen).Tillfället ger även eleverna en möjlighet att lära känna den nya klassen och kuratorn.

Publicerad 2015-11-30, Uppdaterad 2017-01-22