vanskapharingagranser.jpg

Hälsobesök

Skolsköterskan erbjuder hälsobesök till alla barn i förskoleklass (med vårdnadshavare) och hälsobesök till elever i årskurs 2, 4 och 7. Under besöket pratar vi om längd, vikt, pubertet, syn, hörsel och rygg. Vi pratar också om hälsa, trivsel, kamratrelationer, kost, motion, arbetsmiljö, tobak, alkohol och droger.


 

 

 

 

 

Publicerad 2011-12-19, Uppdaterad 2017-01-27