vänskap har inga gränser.jpg

Kontakt med vårdnadshavare

Personal från Barn- och elevhälsan medverkar vid behov vid föräldrasamtal, elevkonferens, möte i förskolan, nätverksmöte och andra samverkanmöte.

Information/rådgivning till vårdnadshavare i medicinska frågor vid skolstart, stadieövergång samt då eleven uppsökt skolsköterska.

Publicerad 2015-11-30, Uppdaterad 2019-01-30