Insatser vårdnadshavare förskola

Här kan du se vilka insatser du som vårdnadshavare kan erbjudas i förskolan. Är du intresserad av att delta i föreläsningar? Ta kontakt med förskolechefen på förskolan.

Barns tidiga språkutveckling

Föräldrar/vårdnadshavare erbjuds grundläggande kunskap kring barns språkutveckling. Kvällsföreläsning à 2 1/2 timme.

Barn som utmanar och tänker annorlunda

Föräldrar och vårdnadshavare erbjuds en föreläsning kring barn som utmanar och tänker annorlunda. Hur kan en utredning gå till? Hur kan man som förälder förstå, bemöta och utveckla barnets förmågor? Kvällsföreläsning à 2 timmar. 

Kontakt med vårdnadshavare

Barn- och elevhälsans personal medverkar vid föräldrasamtal, möte i förskolan, nätverksmöte och andra samverkansmöten.

Prata lek och läs!

Leken fyller många funktioner för barns utveckling och lärande. Barnet tränar sig i att kommunicera, visa hänsyn, dela med sig mm. En temakväll för föräldrar/vårdnadshavare i förskolan.

Självkänsla och bemötande

Temakväll för föräldrar. Föreläsningen fokuserar på föräldrars bemötande av barnen så att barnen mår bra, vilket främjar deras självkänsla.

Publicerad 2020-11-29, Uppdaterad 2022-05-09